«
»

Järgmised sündmused Sündmuste arhiiv
Sisestused puuduvad

TERE TULEMAST MEIE KODULEHELE!

EVKIS

DN3000mm tunnelkollektori ehitus Varssavis 2010
Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts (EVKIS) on mittetulundusühing ja kuulub kollektiivliikmena Eesti Ehitusinseneride Liitu. Seltsi liikmeteks on vabatahtlikkuse alusel ühinenud veevarustuse ja kanalisatsiooni (keskkonnatehnika) spetsialistid .

Seltsi põhieesmärgid on: valdkonna inseneride erialane täiendkoolitus, kogemuste jagamine, erialase teabe kogumine ja levitamine, osalemine erialaste normdokumentide loomisel ja korrastamisel ning nende tutvustamisel, kaasarääkimine ühiskonna infrastruktuuri jätkusuutlikus arengus ja kvaliteedis, keskkonnakaitses ning inseneri elukutse maine tõstmine.

Seltsi tööga on oodatud liituma õppejõud, projekteerijad, konsultandid, tootjad, ehitajad, ehitusjärelevalve ja ekspertiiside tegijad - kõik need, kes selle valdkonnaga on seotud. 
Vaata edasi

Koostöös Cleantech Estonia, EVKIS-e, EVEL-i ja TTÜ-ga korraldatav sügiskonverents 

“Who Owns Stormwater?” conference in Tallinn 2016 


When: 7th and 8th of September 2016.

Where: Tallinn University of Technology, Ehitajate tee 5, 19086 Tallinn, Estonia.

The event is open to the public and free of charge.

Täpsem info: http://www.cleantechestonia.ee/baltic-flows-project/who-owns-stormwater/ 

 

 


KASULIKKU
Tutvu lehel KASULIKKU TEAVET
  • UUS!
Kaevupäiste tüüpkonstruktsioonid Tallinna tänavatel -2015
  • VK inseneride ettekannetega
  •  viidetega erialastele  dokumentidele

Vaata edasi

 
 


Kevadel kooli lõpetav noor - õpi VK-inseneriks Tallinna Tehnikaülikoolis!
Tutvu veetehnika erialaga  ja loe lõpetanute kommentaare ! - SIIT

Veetehnika eriala tutvustav voldik - SIIT

TTÜ AVATUD ÜLIKOOLIS:

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneride täienduskoolitus

Vaata edasi

 
 
LIIKMED
Seltsi tegevliikmeks võib olla Eesti kodanik või alaliselt Eestis elav ja töötav välismaalane, kellel on veevarustuse ja kanalisatsiooni (keskkonnatehnika) alane  eriharidus, kes tunnustab Seltsi põhikirja ja kes oma tegevusega aitab kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele.


 Liikmeskonna, liikmeks  astumise ja 
 liikmemaksu kohta ...Vaata edasi