«
»

Sisestused puuduvad

KaevudetuuplahendusedEVKIS teostas 2013 aastal  kanalisatsioonikaevude valiku uuringu, et  välja selgitada vee-ettevõtjate poolt enim hinnatud kaevutüüpe, nende hooldusmugavust  ning kaardistada paigaldusvigadest tingitud probleeme, mis tekitavad kaevuomanikule ja hooldajale ebamugavusi ja lisakulusid, vähendavad rajatise eluiga (näiteks ehitustegevuse käigus mõtlematult asendatud kaevukonstruktsioonid, valedest ehitusvõtetest tingitud kaevude vajumised, projekteerimisetapil valitud valed kaevukonstruktsioonid, projekteerimise vead jms).

Uuringu tulemusena on koostatud/ kokku kogutud  tüüpsed juhendid kaevude valikuks ja paigaldusjuhised (uuringu aruande lisa 1) erinevates olukordades ning tingimustes. Lisaks oleme koostöös kaevutootjate ja projekteerijatega kokku kogunud kaevude tüülahenduste jooniseid (uuringu aruande lisa 2).


Uuringu aruanne
  Loe siit
 

Aruande lisa 1
  Loe siit
 

Aruande lisa 2  Loe siit


 Täiendustega juhised:


Uuringu aruande lisa 1 "Kaevude valiku juhis.Paigaldusjuhis" - 07.04.2014

Uuuringu aruande lisa 2 "Kanalisatsioonikaevude tüüpjoonised“
- 12.12.2013


Tagasisidet ootame meiliaadressile : info @evkis.ee