«
»

Sisestused puuduvad

Koolitus

EVKIS seminarid

6. aprillil 2017 toimub Eesti Veepäeva konverents „Noored ja vee(majandus)teadus“, mida korraldab EVEL koostöös EVKISe ja Veeühinguga. Asukoht: Tallinna Tehnikaülikooli Mektory majas Raja tn 15, ruum 119

Seminari programm: Veepäeva konverents 2017 kava


 
INFO  koostööpartnerite koolituste kohta:
               

Täienduskoolituse info ehitusinseneridele Ehitusinseneride Liidu kodulehelt

Koolitusinfo 
Täienduskoolitused Tehnika, tootmine ja ehitus /insenerikoolitus
(ehitus ja keskkonnatehnika valdkonnas).

  
Koolituskalender


Täiendavat teavet korraldatavate kursuste kohta vaata TTÜ kVaata kodulehteodulehelt
Eesti Maaülikooli veemajanduse osakond
korraldab 03.03 kuni 08.04.2017 veevarustus-
ja kanalisatsiooniinseneride ning  hüdrotehnikainseneride 
kutsestandardipõhised täienduskoolitused. 
Täpsema info Eesti Maaülikooli veemajanduse osakonna kodulehelt või järgnevalt lingilt:
 
Uponor on koondanud kogu oma koolitustegevuse ühise nimetuse alla – Uponor Academy.
Koolitused paigaldajatele, projekteerijatele ja edasimüüjatele; professionaalsed koolitajad;
sertifitseerimine.


Info koolituste kohta
Vaata kodulehte
 

Ehituskeskuse  tegevuse põhieesmärk – ehitusalase info kogumine, süstematiseerimine ning selle info hea kättesaadavuse tagamine kõigile ehitusspetsialistidele ja ehitushuvilistele.

Info koolituste kohta
Vaata kodulehte