«
»

Sisestused puuduvad

Liikmed

Seltsiga liitumine


MTÜ  Eesti Veevarustuse ja Kanalisatsiooni Inseneride Selts, ametliku lühendina EVKIS on vabatahtlikkuse alusel ühinenud veevarustuse ja kanalisatsiooni (keskkonnatehnika) spetsialistide iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon . Seltsi tegevus rajaneb
liikmete initsiatiivil ja ühiskondlikul tegevusel.

Seltsi tegevliikmeks võib olla Eesti kodanik või alaliselt Eestis elav ja töötav välismaalane, kellel on veevarustuse ja kanalisatsiooni (keskkonnatehnika) alane  eriharidus, kes tunnustab Seltsi põhikirja ja kes oma tegevusega aitab kaasa Seltsi eesmärkide saavutamisele.

Juhatuse otsusega võib Seltsi tegevliikmeks vastu võtta ka mõne teise eriala insenere, bakalauruseid, magistreid ja doktoreid, kes on kaua töötanud veevarustuse ja kanalisatsiooni (keskkonnatehnika) alast eriharidust nõudval ametikohal ja kellel on vastava eriala insenerile vajalikud oskused ja kogemused.

Seltsi toetajaliige võib olla füüsiline või juriidiline isik (kollektiiv) Eestist või välismaalt, kes tõhusalt toetab Seltsi tegevust. Füüsilisest isikust välisliige võib olla valitud Seltsi tegevust toetavate välisriikide kodanike hulgast.

Seltsiga liitumiskes täitke palun ära registreerimisleht :

registreerimisleht

Täidetud registreerimisleht saatke aadressil:

info@evkis.eeSeltsi liikmemaks

 

LIIKMETE NIMEKIRI